• 3579
    0

    Bacanje diska je atletska disciplina s rotacionim kretanjima kojim bacač nastoji baciti spravu što dalje. Bacanje diska razvija snagu, brzinu okretnost i preciznost kretanja na bacalištu ...